Vitajte na našej stránke! Vysoko profesionálne služby v oblasti účtovníctva čakajú len na Vás.

Naša spoločnosť poskytuje vysoko profesionálne služby v oblasti daní a účtovníctva pre firmy a súkromných podnikateľov.

Sme dostatočne veľká firma na to aby sme Vám ponúkli širokú škálu profesionálnych služieb, ale dostatočne malý na to aby sme k Vám mohli pristupovať individuálne a venovali Vám pozornosť, ktorú si zaslúžite.

Medzi naše priority patrí individuálny prístup ku klientovi a  jeho potrebám v podnikaní. Podnikanie klientovi zjednodušujeme – odbremeníme ho od administratívnej záťaže, od neustáleho sledovania meniacej sa legislatívy.

Naša firma je tím odborníkov na najvyššej úrovni, ktorí nielen dokonale poznajú svoju prácu, ale robia ju aj srdcom.

Nezáleží na tom kto ste, či riaditeľ veľkej spoločnosti alebo ctižiadostivý podnikateľ, v každom prípade spolu vždy nájdeme to správne riešenie všetkých problémov týkajúcich sa Vášho podnikania a budete sa teda môcť plne sústrediť na pre Váš biznis podstatnejšie veci.


Náklady na poradenstvo sú vždy nižšie, ako straty z chybných krokov!

Prečo sme tá správna voľba?

Ponuka služieb

Základné služby

- Vedenie daňovej evidencie drobného podnikateľa
- Vedenie jednoduchého účtovníctva
- Vedenie podvojného účtovníctva
- Vedenie mzdovej agendy a personalistiky
- Poradenstvo – podnikateľské, ekonomické a účtovné
- Vypracovanie daňového priznania a účtovnej závierky právnických osôb
- Vypracovanie daňového priznania a príloh drobných podnikateľom

Jednoduché účtovníctvo

- Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
- Vedenie peňažného denníka
- Vedenie bankovej knihy
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie valutovej pokladne
- Vedenie knihy vystavených a prijatých faktúr
- Evidencia pohľadávok a záväzkov
- Evidencia hmotného a nehmotného majetku
- Evidencia a spracovanie podkladov k DPH
- Vypracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu DPH
- Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb
- Vypracovanie daňového priznania k daň z motorových vozidiel
- Sledovanie oznamovacej povinnosti
- Vypracovanie štatistických výkazov
- Základné ekonomické, podnikateľské a účtovné poradenstvo

Poradenská činnosť

- V oblasti výberu typu podnikania – živnosť vs. firma
- Príprava podkladov k financovaniu podnikania
- Vypracovanie podnikateľského zámeru
- Analýza ekonomickej situácie firmy
- Spolupracujeme s právnou kanceláriou, daňovými poradcami

Podvojné účtovníctvo

- Spracovanie, kontrola a zaúčtovanie dokladov
- Vedenie účtovného denníka
- Vedenie hlavnej knihy na syntetických účtoch a v analytickej evidencii
- Vedenie pokladničnej knihy
- Vedenie valutovej pokladne
- Vedenie knihy vystavených a prijatých faktúr
- Evidencia pohľadávok a záväzkov
- Evidencia hmotného a nehmotného majetku
- Evidencia a spracovanie podkladov k DPH
- Vypracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu DPH
- Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb
- Vypracovanie podkladov a účtovnej závierky právnických osôb
- Vypracovanie daňového priznania k daň z motorových vozidiel
- Sledovanie oznamovacej povinnosti
- Vypracovanie štatistických výkazov
- Základné ekonomické, podnikateľské a účtovné poradenstvo 

Mzdová agenda a personalistika

- Prihlásenie/odhlásenie pracovníkov do/zo Sociálnej poisťovne/zdravotnej poisťovne
- Výpočet miezd zamestnancov
- Vypracovanie mesačných výkazov za zamestnancov a odoslanie do Sociálnej a zdravotnej poisťovni
- Vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia za zamestnancov
- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
- Potvrdenie o zrazených preddavkoch
- Mzdové listy
- Evidenčné listy dôchodkového poistenia
- Zápočtové listy

Obchodní partneri

Napíšte nám